Anonymitetspolitik

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

SpeedAdmins hantering av cookies

Vid användning av SpeedAdmin, ombeds du att lämna ditt samtycke till att cookies används. Det gör vi för att säkra driften och säkerheten i systemet samt att underlätta användningen härav. Våra cookies kan inte spåras tillbaka till den enskilda besökaren och vi använder INTE cookies för marknadsändamål, återförsäljning till tredje part, annonser eller liknande.

Vi samlar in personuppgifter via cookies

När du besöker en SpeedAdmin-webbplats används cookies för att samla in information om:

  • sidorna du besöker på webbplatsen
  • vilka fel som har inträffat
  • varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats (IP-adress)
  • vilken webbläsare som används

Den registrerade informationen används delvis för att identifiera försök på hacking eller annat olagligt beteende och dels att hämta statistik, som vi använder för att utveckla och förbättra webbsidorna.

Hur används insamlade personuppgifter

Genom att logga in på en sida, som kräver inloggning, registrerar programmet ev. fel och även felaktiga försök på att logga in. Vi registrerar också information om besökarens IP-adress för ev. obehöriga inloggningsförsök.

Vid inloggning registreras den enskilda besökaren i systemet. Denna information hanteras olika, beroende på vilken del av SpeedAdmin du loggar in:

  • I Speedadmin registreras när den enskilda besökaren är inloggad och hur många gånger man har loggat in. Det används främst för att identifiera om besökaren är en aktiv användare. Registreringarna används också för att se utvecklingen i antalet inloggningar över tiden.
  • Speedadmin samlar information för statistisk presentation av webbplatsens användning och utveckling. Dessutom görs, i samband med ett antal skyddade transaktioner, en loggning av ändringar i personrelaterade uppgifter. Denna loggning framkallas av Datainspektionens krav på logg över tillgång till databaser som kan innehålla sensibel information. Loggen kan inte stängas av. En anteckning i loggen raderas automatiskt efter 180 dagar.
  • I Speedadmin registreras när den enskilda besökaren är inloggad och hur många gånger man har loggat in. Informationen används främst för att identifiera om besökaren är en aktiv användare och att sammanställa statistik om utvecklingen av användningen av SpeedAdmin.

Godkännande

Om du inte godkänner ovanstående villkor för hantering av personuppgifter, uppmanar vi dig att inte logga in på sidorna i SpeedAdmin som kräver inloggning.

Vem kan du kontakta

Det är den enskilda skolan/kommunen, som är dataägaren, medan SpeedAdmin fungerar som databehandling och agerar på begäran av dataägaren.

SpeedAdmin supporten kan därför endast besvara förfrågningar via skolans eller kommunens SpeedAdmin-administratörer.