Information om Speedadmin

Speedadmin är ett webbaserat administrationsprogram som speciellt är utvecklat till Musik- och Kulturskolor. Verksamheten bakom produkten är Speedware.

Över 340 Nordiska och Engelska musik- och kulturskolor, varav de största, använder nu Speedadmin och vi upplever ständigt positiv feedback om funktionaliteten.

 

Speedadmin är ett komplett System som kan nås via alla kända Smartphones, Surfplattor, Pcér och Mac.

Ett nyckelord för Speedadmin är att informationen ska skrivas in endast en gång.

 • Elever skriver in grunduppgifter direkt i systemet vid webbanmälan, ingen efterföljande import eller flytt till kölistan.
 • Lärare/administration lägger in schema direkt i systemet, ingen import eller uppdatering med externt program.
 • Integrerat intranät med samma inlogg.
 • Ett inlogg till samtliga funktioner.
 • Skapade aktiviteter och konserter visas automatisk på hemsidan, ingen dubbeladministration.
 • Om det skapas nya ämnen, visas de automatisk på hemsidan, ingen dubbeladministration.
 • Administrationen av musikskolan sker i ett program med ett inlogg.
 • Alla musikskolans resurser kan hanteras såsom nycklar, AV-utrustning osv.

 

Då alla användare har tillgång till systemet minimeras en del av de dagliga uppgifter:

 • Lärare gör själva listor, närvarolistor (elektronisk), schemaändringar osv.
 • Lärare kan skicka e-mails och SMS direkt i systemet.
 • Elever kan själva kolla schemaändringar.
 • Vårdnadshavare kan se betalningar, avboka timmar.

 

Speedadmin är uppbyggt dynamisk, så att den enskilda musikskolan själv kan utökas med fält på samtliga sidor. Det kan naturligtvis göras listor på dessa fält efteråt.

 • Önskar man exempelvis att registrera att elever kommer till musikskolan på cykel, skapas detta fält så man kan filtrera bort cyklister efteråt.
 • Alla texter i samband med webbanmälan och omregistrering är användardefinierade.
 • Alla autogenererade e-mails är användardefinierade.

 

Övergången till Speedadmin har i vissa fall tagit några få dagar, därefter sätts omregistrering igång. Befintlig data kan importeras och nya musikskolor kommer kunna va igång inom några timmar.

Kontakta Speedware ApS för en gratis Demo eller för att få tillgång till testskolan i systemet.