Enkelt

Speedadmin är enkelt att använda och kräver ingen IT kunskap. Dra in och släpp dina timmar på schemat, flytta runt i ditt konsertprogram, kryssa av eleverna på din närvarolista. Speedadmin är anpassad för musik- och kulturskolor.

Snabb administration

Speedadmin ger dig verktygen till att lösa alla de administrativa uppgifter, allt från registrering av elever, uppsättning av konsert, till betalning och kommunikation med både elever och lärare via SMS och e-mail.

Överallt

Speedadmin fungerar på alla kända plattformar, PC ‘er, Mac, och Smartphones. Man kan kryssa av sina elever på mobilen, lägga schema på sin surfplatta och göra betalningar på sin dator.


Få överblick, det är enkelt!

Speedadmin ger dig en överblick och kontroll på vardagen. Använd mindre tid på administration och mer tid på musikskolan.


Fingret på pulsen med avancerat BI

Med Speedadmins Business Intelligence, kan du få alla nyckeltal, som du behöver för att kunna känna pulsen på kulturskolan.


Skicka SMS och E-mails

Speedadmin innehåller en smart meddelande del, där du har möjlighet att skicka ut SMS och E-mails, till ex en hel grupp samtidigt.


Vi tar hand om det tekniska, så du kan fokusera på det viktiga

Speedadmin underhålls och uppdateras av oss. Uppgraderingar sker smidigt och automatiskt utan att du märker det, det bara fungerar. Så att du kan fokusera på dina huvudsakliga arbetsuppgifter.